Cele mai profitabile bănci ale Republicii Moldova, potrivit studiului Centrului Analitic Independent Expert-Grup


Potrivit clasamentului profitabilității băncilor, compilat de către specialiștii Centrului analitic independent «Expert-Grup», sistemul bancar al Republicii Moldova și continuă să fie condus de cele patru bănci de importanță sistemică: Moldova-Agroindbank (MAIB), Mobias Banca, Moldindconbank (MICB) și Victoriabank. După cum este menționat în studiu, aceste bănci au înregistrat cele mai bune rezultate după rentabilitate și indicatorii de piață. S-au apropiat de primele poziții ale ratingului și alte două bănci – ProCreditBank și FinComBank. Acest lucru a devenit posibil datorită scăderii volumului de credite neperformante și creșterii eficienței operaționale a acestor instituții financiare.

Ratingul a fost elaborat pe baza următorilor indicatori și conține mai multe compartimente:

  • Băncile cu cea mai puternică bază de capital în raport cu activele: BCR Chișinău, EuroCreditBank și Eximbank;
  • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: Victoriabank, Comerțbank și Eximbank;
  • Băncile cu active de cea mai bună calitate: FinComBank, ProCreditBank și EuroCreditBank;
  • Bancile cu cea mai mare rentabilitate a capitalurilor proprii: Moldindconbank, Mobiasbanca, Moldova-Agroindbank;
  • Băncile cu cea mai mare cotă pe piață după portofoliul de credite: Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca.

Potrivit rezultatelor sondajului, indicatorii de lichiditate și de capital ale celor patru bănci principale se apropie de indicele mediu înregistrat în sectorul bancar, depășind ușor limita recomandată.

În același timp, experții observă că rezultatele finale ale Moldova-Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank au fost afectate negativ de indicatorii calității activelor. Astfel, volumul împrumuturilor nefavorabile în aceste bănci depășește media înregistrată în acest sector. La rândul său, acest lucru poate afecta negativ calitatea și rezultatele pentru restul indicatorilor. Cu toate acestea, luând în considerare faptul că instituțiile financiare enumerate mai sus funcționează în termeni ușor diferiți față de alte bănci – în regim de supraveghere specială a autorității de reglementare, aceasta sugerează o re-evaluare și clasificare a activelor mai riguroasă.

Totodată, succesul băncilor cu capital străin – BCR Chișinău și Eximbank – este influențat de factori, cum ar fi rentabilitatea scăzută și o pondere mare a creditelor neperformante. Astfel, în pofida nivelului ridicat al capitalului, aceste bănci duc o politică investițională conservatoare, care în prezent necesită cheltuieli mari pentru menținerea performanței financiare ale acestor instituții.

De asemenea, în Studiul «Expert-Grup» se constată că rentabilitatea ridicată a băncilor mari apare ca urmare a gradului de îndatorare mai mare, în timp ce băncile mici continuă să dețină un volum de capital stabil. Cu toate acestea, pentru a desfășura o activitate eficientă, fiecare bancă trebuie să aibă un portofoliu de active de înaltă calitate pentru a evita pierderile mari, care pot fi generate de numărul mare de împrumuturi compromise.

Imagine ”Expert-Grup”

0

213

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org