În ultimii patru ani ponderea sectorului bancar în PIB-ul țării s-a redus aproape în jumătate. La ce va duce aceasta?


Potrivit expertului IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, din 2013 ponderea sectorului bancar din PIB-ul țării a scăzut cu aproape jumătate – de la 42% în 2013 până la 23,9% în 2017. Aceste date au fost obținute de către expert în timpul cercetărilor efectuate. Potrivit lui, principalul motiv pentru scăderea creditării în Moldova a servit criza bancară din 2014, precum și evenimentele care au urmat, în special înăsprirea supravegherii de către autoritatea de reglementare.

După cum a remarcat Veaceslav Ioniță, în 2013 sectorul bancar al Republicii Moldova a înregistrat un maxim istoric pentru creditele acordate de către bănci – 42,2 miliarde lei. În același timp, în anul 2017, acest indicator a scăzut la 34,2 miliarde de lei.

Astfel, în conformitate cu rezultatele studiului financiar, în Moldova a crescut cererea pentru creditele acordate de nstituțiile de microfinanțare nebancare: în 2013 volumul creditelor acordate de aceste organizații au crescut cu 3,4 miliarde de lei, ajungând în 2017 la un maxim de 6,7 miliarde de lei, care la rândul său echivalează cu 4,7% din PIB-ul țării. De asemenea, studiile au indicat că băncile comerciale preferă emiterea a câtorva credite de mari dimensiuni (100 - 200 de milioane de lei) decât sute de împrumuturi mici. Acest fapt, ca și absența controlului din partea Băncii Naționale a Moldovei, facilitează dezvoltarea organizațiilor de microfinanțare.

Potrivit experților, criza care a apărut în sectorul bancar la sfârșitul anului 2014, are un impact negativ asupra nivelului de creditare al economiei naționale de către băncile comerciale. Prin urmare, pentru dezvoltarea stabilă a acestei direcții în țară, este necesar să se creeze reguli uniforme atât pentru funcționarea băncilor, cât și a organizațiilor de microfinanțare.

0

257

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org